Awaaz Qaum Di

ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ

ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਕਦੇ ਨਾ,

ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੀ,

ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਾ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਨੇੜੇ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਰੱਕੜਾਂ ਢਾਹਾ

{ਸ.ਭ.ਸ.ਨਗਰ}  9915803554      GM

 

 

Follow me on Twitter

Contact Us