Awaaz Qaum Di

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿੱਹਰੇ ਤੱਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੀਰਾਂ ਰਾਂਝੇ ,,

ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ।

ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਇੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ,,

ਰੱਕਸ਼ ਚਾਰ ਚੁੱਫੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿੱਹਰੇ ਤੱਕੇ 

ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਜਿੱਸਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ,,

ਫੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਿਖਾ ਗੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ।

ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਝੁੱਠੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ,,

ਮੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿੱਹਰੇ ਤੱਕੇ

ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਡਦੇ ,,

ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੁੱਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ।

ਚੌਰੀ ਦਹਿਲੀਜ ਟੱਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ,,

ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿੱਹਰੇ ਤੱਕੇ

ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਭਾਈਆਂ ਵਿਚ ਡਾਗਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ,,

ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ ਰੂਹਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ।

ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਸਕਦੀ ,,

ਕਾਵਾਂ ਵਾਜੋਂ ਸੁੱਨੇ ਬਨੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿੱਹਰੇ ਤੱਕੇ

ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਖੜ ਦੇ ,,

ਹਾਸ ਰੱਸ ਕਵੀਤਾ ਪੜ ਦੇ ।

ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ‘ਜੱਸ’ ਦੇ

ਦਿਲ ਚ ਗਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿੱਹਰੇ ਤੱਕੇ

ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜੇਰੇ ਤੱਕੇ ।

***

ਜੱਸ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ 

9914926342 GM

 

 

Follow me on Twitter

Contact Us