Awaaz Qaum Di

ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿਓ

ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟੀਏ ਨਾ ਕੇਕ ਬਈ,,

ਪਰਖ ਜਰੂਰੀ ਦਿਲ ਚ ਵਾੜੀਏ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬਈ,

ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਹਿਨੀਏ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀਏ,

ਔਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰੀ,,

ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੋ,,

ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਖਰਾਬ,

ਸੱਥ ਚ ਖੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜਨਾਬ,

ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੌਂਕ ਪੁਗਾਈ ਦੇ

ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜੇਦਾਰੀ,

ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੋ,

ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ,,
ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਜੀਹਨੇ ਉਮਰ ਓਹਦੀ ਨਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀਆ

ਸੁੱਖੀ ਓਹ ਘਰ ਜੀਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀਆ,

ਕੇਰਾਂ ਧੱਬਾ ਲੱਗਜੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਸਮਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੀ,

ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੋ,

ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ,

ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਾ

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤਹਿ ਸੁਨਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 

ਸੰਪਰਕ 98787-98726 GM

 

 

Follow me on Twitter

Contact Us