Awaaz Qaum Di
  • ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜੋ ਪੱਲਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ,

    ਉਹ ਸਾਹ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ, ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਹਦੀ ਜੇ ਉਹਦਾ, ਚਾਅ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਵਗਾ ਉਹ ਸਾਥ ਪੁਰਾਣਾ,ਫੇਰ ਪਛਤਾਂਵੇਗਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ,ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਜੋ ਝੱਲਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ,ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜੋ ਪੱਲਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ,———————–ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਾਹੀ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇ,ਝੂਠੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਸ ਲੈ ਬਾਂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇ,ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜੋ ਕਲਾ, ਛੱਡੀਦਾ

    Read more

     

Follow me on Twitter

Contact Us